AGESTIC

TIC

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

¿Quieres ayudar a crear la Internet del futuro?

El proyecto FI-WARE (Future Internet Core Platform), del VII Programa Marco en el ámbito del Partenariado Público-Privado Internet del Futuro, acción conjunta de la Industria Europea y la Comisión Europea, ha hecho pública su primera convocatoria abierta para la incorporación de nuevos socios al proyecto ...

Fuente: emprendia Leer más

Convocatoria de Licitación

ASUNTO: CONTRATACIÓN POR PARTE DA ENTIDADE AGESTIC, POLO PROCEDEMENTO ABERTO DE TRAMITACIÓN ORDINARIA, DUN SERVIZO QUE SE CONCRETARÁ NA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REFERIDAS A ANÁLISE DA SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E AO DESENVOLVEMENTO E TRAMITACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS, NO MARCO DO PROXECTO NACCE (EXPTE.0551), APROBADO NA SEGUNDA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA – PORTUGAL 2007-2013.

A Asociación Gallega de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (AGESTIC), participa como beneficiario principal no proxecto POCTEP, denominado 0551 NACCE, aprobado o pasado 5 de abril, e que consiste na posta en marcha de accións encamiñadas a potenciar a creación e consolidación de Pemes TIC no territorio de cooperación Galicia-Norte de Portugal.

Así, e seguindo coas actividades do proxecto, e para cumprir coa finalidade do mesmo, é necesario realizar a actividade que consiste na contratación dun servizo que ten por obxecto a realización de actividades referidas á análise da sostibilidade do proxecto e ao desenvolvemento e tutorización de accións formativas.

Os requisitos que deberá comprender este servizo son os establecidos no prego técnico que acompaña a este anuncio de licitación.

Todos os materiais elaborados ao abeiro deste contrato, deberán ir editados nas dúas linguas oficiais do Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal que son o Castelán e o Portugués.

AGESTIC carece de persoal especializado para a realización das tarefas anteriormente relacionadas, sen que se considere conveniente ampliar a referida dotación de medios persoais. Por este motivo resulta preciso proceder á contratación do servizo a través dunha empresa ou dunha persoa física, que se ocupe da realización destas tarefas. A contratación implicará necesariamente un control e seguimento das actuacións que este servizo leva a cabo na materialización das funcións encomendadas.

O valor estimado do contrato é de sesenta e nove mil setecentos catorce euros con noventa e sete céntimos (69.714,97€) distribuídos da seguinte forma: sesenta e tres mil dezaseis euros con oito céntimos (63.016,08 €) máis seis mil seiscentos noventa e oito euros con oitenta e nove céntimos (6.698,89 €) en concepto de IVE

As solicitudes poderán presentarse nas instalacións de AGESTIC, Asociación Gallega de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación (AGESTIC), C/Rafael de Vega, 16 Entlo. C.P. 27.002. Lugo.Telf. 982 873 903 - Fax: 982 814 297

A data límite de presentación de proposicións será o día 08 de marzo.

O día 13 de marzo, procederase á apertura do sobre número 1 e número 2, nas instalacións de AGESTIC en C/Rafael de Vega, 16 Entlo. C.P. 27002 Lugo. Tel: 982 873 903, as 11:00 horas.

O día 16 procederase a apertura do sobre número 3, nas instalacións de AGESTIC en C/ Rafael de Vega, 16 Entlo. C.P. 27002 Lugo. Tel: 982 873 903, as 11:00 horas.

No caso de variar as datas e o lugar de apertura de sobres, comunicaráselle a cada unha das entidades presentadas.

Descargar pliego administrativo -pdf-

Descargar pliego técnico -pdf-

Lugo, 22 de 02 de 2012.
D. José María López Bourio
Presidente de AGESTIC

Training Channel subirá a las empresas a la nube en Expoelearning 2012

La empresa gallega creadora del freshlearning asiste al evento internacional especializado en formación e-learning, que se celebra los días 22 y 23 de febrero en IFEMA (Madrid), para dar a conocer al sector su plataforma revolucionaria que une lo mejor de la formación presencial con la accesibilidad de la formación online

Después de seis años de intenso I+D+i y tras haber emprendido proyectos con Movistar, Vodafone, NECo GTI, la compañía coruñesa Training Channel decide animar a las empresas a subirse a la nube del e-learning mostrando su innovadora manera de combinar lo mejor de la formación presencial con la accesibilidad y comodidad dela formación online.

La representación de Training Channel en Expoelearning 2012 dará a conocer algunos de sus proyectos más interesantes en instituciones de ámbito gallego como la Universidad de Santiago de Compostela o el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, y nacional como la Dirección General de Tráfico o el Ayuntamiento de Bilbao. Estas y otras organizaciones ya se han unido al Cloud Computing de la mano del fabricante gallego, un método innovador que permite ofrecer servicios a través de Internet para satisfacer las necesidades de formación de las entidades y las empresas.

La utilización de Training Channel en las organizaciones ha significado un aumento del interés en el proceso de formación para los participantes y ha supuesto un incremento de su productividad laboral.

Training Channel invita a todas las empresas e instituciones a practicar el freshlearning en IFEMA los días 22 y 23 de febrero.

Presentación en Galicia de la iniciativa "Spain Tech Center en California"

El ICEX junto con la Fundación Banesto y Red.es está poniendo en marcha la iniciativa “Spain Tech Center en California”, su objetivo es facilitar a las empresas españolas tecnológicas el aterrizaje en el mercado americano, para lo cual dispone de un espacio propio en el Rocket Space de San Francisco.

Informar sobre esta iniciativa, así como de las acciones de promoción internacional que para el sector organiza el ICEX -y que cuentan con colaboración de Igape- y de las acciones de internacionalización multisectoriales del Plan Cameral para el 2012, es el objeto principal de esta jornada.

La jornada tendrá lugar el día 16 de febrero de 2012 a las 11:30 horas en el Igape.

Confirmar asistencia antes del día 10 de febrero vía mail mcp@igape.es

Telefónica convoca aos empresarios galegos para dar conta de casos de éxito no uso das redes sociais

Telefónica España vai celebrar o vindeiro 7 de febreiro, en Santiago, unha xuntanza profesional para amosar as posibilidades das redes sociais e as novas tecnoloxías en xeral no camiño da rendibilidade no mercado. A cita, convocada baixo o epígrafe As TIC e os social media: claves para a competitividade, desenvolverase a partir das 12 horas no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela. Segundo apunta ...

Fonte: Código Cero Ler máis

A Xunta pon en marcha o programa de Voluntariado Dixital para apoiar a integración da cidadanía galega na Sociedade da Información

A iniciativa suma a solidariedade individual, a responsabilidade social das empresas TIC e o aproveitamento das infraestruturas públicas para incrementar a oferta pública de alfabetización dixital. O programa articúlase sobre a figura do voluntario dixital, as entidades de acción voluntaria, organismos públicos e privados e empresas tecnolóxicas que actuarán como mecenas dixitais. Unha unidade de coordinación, integrada por profesionais da Administración, porá en contacto as organizacións de voluntariado e aos voluntarios para a realización das iniciativas de inclusión dixital. As entidades colaboradoras e os voluntarios poderán adherirse ao programa a través da web http://voluntariadodixital.xunta.es. O voluntario dixital deberá ser maior de 18 anos e ter un coñecemento tecnolóxico de usuario medio O programa desenvolverase ao longo de 2012 dividido en dúas convocatorias semestrais, a primeira delas abrirase o 1 de febreiro Os obxectivos para finais de ano son acadar o apoio de 200 voluntarios, e de 100 entidades colaboradoras...

Fonte: IMIT Ler máis

A Fundación Telefónica recolle no seu informe a realidade dixital de Galicia en 2011

A Fundación Telefónica vén de presentar o seu 12º informe anual sobre “La Sociedad de la Información en España 2011”. Este informe é un dos estudos de referencia no sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). A Xunta de Galicia colabora, un ano máis, a través do OSIMGA, realizando un diagnóstico da realidade dixital de Galicia que examina os seus indicadores e proxectos máis relevantes. O informe destaca que o ano 2011 supuxo un forte impulso da Sociedade da Información en España cara á vida dixital principalmente grazas ao avance da dixitalización de contidos e das actividades alén do lecer, que medraron un 34% ...

Fonte: OSIMGA Ler máis

Las nuevas tendencias en comunicación política centrarán la agenda de la Jornada Política2.cero

Madrid acogerá con un formato renovado y nuevos ponentes de reconocido prestigio, la Jornada Política2.cero que convoca el próximo 15 de febrero a todos los profesionales en marketing y comunicación a compartir un espacio de debate especializado en el centro de la capital. Este evento mostrará lo nuevo sobre la comunicación política en Internet y profundizará en las tendencias que marcarán la relación entre ciudadanos, líderes e instituciones en los próximos años ...

Fuente: redticos Leer más

Faise público o programa da segunda edición de Compostweets

Tras o éxito de asistencia da súa primeira edición, o Encontro Anual de Social Media en Galicia Compostweets trasladarase ao salón de actos do Centro de Novas Tecnoloxía de Galicia (CNTG) o vindeiro 25 de febreiro, local con aforo para 225 persoas que acollera un evento dirixido a profesionais e entusiastas das redes sociais que queiran xuntarse fisicamente para intercambiar comentarios, compartir coñecementos e, como din moitos habituais deste tipo de actos, facer networking e desvirtualizar. Para cumprir estes obxectivos Compostweets 2012 contará coa presenza de figuras recoñecidas no contorno 2.0 coma o profesor José Luis Orihuela, a publicista Raquel Lemos, blogueiros como Javier Pedreira Wicho e David Serantes ou consultores de social media como Francesc Pumarola e Javier Rocamora, que repartirán as súas intervencións seguindo o programa que veñen de facer público dende a organización deste evento coordinado por Alfonso Freire:

Fonte: Código Cero Ler máis

A Xunta desvela as principais liñas de actuación TIC que levará a cabo en 2012

Entre as liñas de acción que están por vir, ademais da posta en marcha deste MapaTIC.gal, o Centro Demostrador ofrecerá durante 2012 novos cursos formativos e seminarios prácticos presenciais, destinados tanto a profesionais do sector TIC como aos integrantes do resto dos sectores produtivos do noso país. O obxectivo destas accións é, segundo informaron, “achegar a ambos colectivos as últimas tendencias, desde unha perspectiva no só tecnolóxica senón tamén de negocio, complementando así a formación técnica de alto nivel que xa se está a impartir no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia”. Outra das novidades anunciadas será ...

Fonte: Código Cero Ler máis