AGESTIC

Noticias

Sección creada e actualizada polo Técnico de Programas de Cooperación de AGESTIC.

Rede de Técnicos de Emprego de Galicia

Grande éxito de convocatoria na celebración conxunta da LaconNetwork e os Premios EGANET

A edición de xaneiro da LaconNetwork, encontro gastronómico que ten lugar os derradeiros venres de cada mes para xuntar a emprendedores e profesionais do sector TIC galego para facer networking en distintas ubicacións da nosa xeografía, adiouse durante a celebración do seu 3º aniversario para poder coincidir hoxe co acto de entrega dos Premios de EGANET, cos que a Asociación de Empresas Galegas Dedicadas á Internet e ás Novas Tecnoloxías recoñece a distintos proxectos desenvolvidos na nosa comunidade, e a coincidencia de ambos eventos reverteu nun grande éxito de público, con máis de 300 asistentes que destacaban pola súa riqueza, estando representada unha boa parte do colectivo profesional tecnolóxico galego, que pese á conxuntura económica desfavorable continúa a dinamizarse para sortear as dificultades en boa medida coas sinerxías que xorden dos encontros presenciais que proliferaron nos últimos anos...

Fuente: Código Cero Leer más

Jornada NACCE: Proyectos de creación de empresas y nuevas líneas de negocio TIC con business angels

Fecha: 24 de ENERO de 2013

Lugar: Salón de Actos Escuela Superior de Ingeniería Informática Ourense Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE

PROGRAMA

09.30 H Inscripciones.

10.00 H Apertura e Intervención Institucional.

10.30 H Presentación de Resultados de Proyectos participantes en NACCE. WIIMBO - ANUBIA. 11.30 H Descanso café. 1

2.00 H Mesa 1. Emprendedores - Cómo poner en marcha una idea. Ponentes: Carlos Álvarez de DESOÑOS, Fátima Andrade Pombo y Arantxa Fernández Fernández de SABORPLACE, Rosa Conde Suárez de ENTREMETIDOS y representantes de SCYTALE.

13.15 H Mesa 2. Emprendedores - Financiación. Luis Fernández de INNOBAN, Ricardo Luz de INVICTA ANGELS.

14.00 H Fin de la Jornada de la mañana.

15.00 H Mesas de Mentoring: Carlos Álvarez | DESOÑOS Fátima Andrade Pombo y Arantxa Fernández Fernández| SABORPLACE Rosa Conde Suárez | ENTREMETIDOS Luis Fernández | INNOBAN Ricardo Luz | INVICTIA SCYTALE 1

7.00 H Fin de la Jornada

Inscripción abierta y gratuita (incluye la comida) en el siguinte enlace

Xornada de valorización de tecnoloxías: dos resultados da investigación ao tecido industrial

Organiza: CIS GALICIA. Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Nodo de Galactea Plus.

Lugar: CIS GALICIA. A Cabana, s/n, 15590 FERROL

Data: 30 de xaneiro de 2013

Esta xornada está incluída nas actividades do nodo Galactea Plus da rede Enterprise Europe Network, que ten a finalidade de executar o compromiso de Europa coas pequenas empresas para o acceso e incorporación de tecnoloxías innovadoras.

OBXECTIVOS Dar a coñecer e demostrar o potencial comercial e a utilidade dos resultados da investigación desenvolvida en distintas entidades, así como as distintas fórmulas empregadas para darlle valor a estes resultados. Trátase de aportar instrumentos para reflexionar sobre a importancia das canles de saída dos resultados de investigación cara o tecido industrial e o mercado, e polo tanto, cara as empresas.

AXENDA

Gradiant busca nuevo gerente

En Gradiant (Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia) se abre el proceso de selección de un nuevo Gerente. Reportando al Director General del Centro, se responsabilizará de la elaboración, implantación y seguimiento del nuevo plan estratégico, llevando a cabo la gestión de recursos humanos y técnicos, el seguimiento de presupuesto y cuenta de resultados, así como el control de objetivos.

El candidato deberá ejecutar la estrategia global del Centro, dirigida a potenciar las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación en colaboración con empresas que sitúen al Centro como referente de excelencia tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Detalles de la oferta de empleo: Leer más Fuente: redticos

O CDTIC amosou en 2012 a oferta tecnolóxica galega a máis de 250 empresas dos nosos sectores produtivos

O Centro Demostrador TIC (CDTIC), que ten como obxectivo amosar aos sectores produtivos como as novas tecnoloxías poden mellorar a súa competitividade, acolleu durante este ano 2012 dezasete sesións demostradoras nas que participaron máis de 250 empresas dos sectores agroalimentario, sociosanitario, de comercio, do ensino e da automoción...

Ler máis

Fonte: "Código Cero"

II Jornada de presentación de resultados NACCE: proyectos de colaboración

Oportunidades de negocios TIC – Como vender y establecer acuerdos de colaboración entre empresas Gallegas y del Norte de Portugal Jornada de presentación de proyectos de colaboración

Fecha: Martes 11 de diciembre de 2012

Lugar: AIMinho – Associação Empresarial | Av. Dr. Francisco Pires, 45 4711-954 Braga (Portugal)

Dirigida a: Empresas y emprendedores de la región transfronteriza (Galicia y Norte de Portugal).

Dentro del Proyecto NACCE se realizará el 11 de diciembre de 2012 en Braga (Portugal), una Jornada que versará sobre el tema “Oportunidades de negocios TIC – como vender y establecer acuerdos de colaboración entre empresas Gallegas y Portuguesas”. Esta Jornada se dirige a empresas y emprendedores de la región transfronteriza (Galicia y Norte de Portugal).

La Jornada tiene por objetivo aglutinar a emprendedores con ideas de negocio y empresarios, gestores y responsables de entidades que apoyan la colaboración, innovación e internacionalización, en una misma sala con el mismo propósito – apoyar el lanzamiento de ideas y promover acuerdos entre el mercado da Galicia e Norte de Portugal. En el transcurso de la Jornada podrán presentar sus ideas a “expertos en materias como colaboración, internacionalización, innovación, financiamiento, inversión y emprendimiento. Inscripciones abiertas hasta las 24 h del 10 de diciembre de 2012 en www.nacce.es

PROGRAMA

10h15 Café de bienvenida

10h30 Apertura Institucional AIMinho – Dr. Nuno Martins Xunta de Galicia AGESTIC – Dra. Sonia Rábade | Secretaria General Cámara Vigo – José Manuel García Orois | Gerente Universidade de Vigo – Eng. Francisco Javier Rodriguez Martínez | Subdirector da Escola Superior de Engenharia Informática CCG – Eng. Carlos Corsino | Núcleo NACCE

11h00 Oportunidades de negocios TIC Orador a confirmar | Centro de Computação Gráfica de Guimarães

11h20 Emprender en Galicia, desarrollar negocio en Portugal: PEZCALO, tienda on-line de pesca deportiva - Eng. Iván Fociños | AGESTIC

11h40 Prepara tu empresa para vender en Galicia Eng. Eloy Gesto Beiroa | Director Ejecutivo de la empresa ESCUELA INVENTA

12h00 TenEstilo - María Antonia Otero | TenEstilo

12h20 jobLOVR – Encuentra tu freelancer Eng. João Veiga | CEO da Empresa Scytale, Lda y Mentor do Proyecto NACCE

12h40 Codevision – Software Engineering Eng. Marco Coelho | CEO da Empresa Codevision, Lda. y Mentor do Proyecto NACCE

13h00 Importancia de la colaboración para las empresas Eng. Adelino Silva | CEO da Empresa LINCIS, Lda. y Mentor del Proyecto NACCE

13h20 Debate

13h30 Comida de trabajo

14h30 Inicio de trabajos de mentoring Eng. Adelino Silva | Lincis, Lda. Eng. Ivan Fociños | Pezcalo Eng. João Veiga | Scytale, Lda. | Eng. Marco Coelho | Codevision, Lda. | Dr. Nuno Rodrigues | IPCA – Instituto Politécnico do Cavado e do Ave |

16h00 Finalización de la jornada

Abierto el plazo para los Premios Nacionales de Innovación y Diseño

Los Premios Nacionales de Innovación y Diseño son el más alto galardón que se otorga en España como reconocimiento a empresas y profesionales que han destacado por una trayectoria excelente y ejemplar en el campo del diseño y la innovación.

El Ministerio de Economía y Competitividad pretende incentivar a través de la concesión de estos premios, el desarrollo de la innovación tecnológica y la utilización del diseño como elemento innovador, como factores esenciales para aumentar la competitividad y el rendimiento económico y, en definitiva, para aportar calidad de vida a los ciudadanos.

Para esta edición 2012 se contemplan cuatro categorías: Premio Nacional a la Trayectoria Innovadora, Premio Nacional de Internacionalización, Premio Nacional al Diseño para la categoría de profesionales y Premio Nacional al Diseño para la categoría de empresas.

Fuente: Emprendia Leer más

Os PREMIOS EGANET¨12 abren o prazo de presentación de candidaturas

  • Os PREMIOS EGANET¨12 abren o prazo de presentación de candidaturas para recoñecer o labor de profesionais e empresas do sector TIC galego.
  • A novena edición dos galardóns adecúase aos novos tempos coa reformulación das distintas categorías e coa incorporación da categoría de "Mellor Proxecto Colaborativo Empresarial TIC".

A Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (EGANET) convoca una nova edición dos seus premios, que serven desde hai nove anos de estímulo ao labor de creación dos empresarios, profesionais e outros axentes que se senten comprometidos coa expansión da Sociedade da Información en Galicia e que deseñan, programan e desenvolven produtos e servizos que teñen en Internet e noutras novas tecnoloxías da información a súa razón de ser.

O prazo de presentación das candidaturas está xa aberto ata o vindeiro día 6 de decembro. Para a presentación de candidaturas cómpre obter máis información no sitio web ...

Fonte: EGANET Ler máis

I Xornada de boas prácticas en tecnoloxía para a inclusión social

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), a través do Programa Voluntariado Dixital, acaba de lanzar a liña estratéxica de traballo de "Tecnoloxía para a Inclusión Social".

Esta liña de traballo ten como obxectivos unir a experiencia social do terceiro sector galego coa experiencia tecnolóxica das entidades, empresas e/ou asociacións do ámbito TIC da nosa comunidade, para aproveitar este potencial e orientalo de cara as persoas e grupos máis vulnerables, co fin de mellorar a súa calidade de vida, e resolver así determinadas necesidades sociais.

Co obxectivo de amosar diferentes boas prácticas relacionadas con esta materia, organízase esta xornada o próximo 23 de novembro de 2012, para contribuír ao coñecemento da realidade social, e ao prantexamento da utilidade e da idoneidade das TIC como complemento e solución a determinados problemas sociais.

Data: Venres, 23 de novembro de 2012

Horario: 09:45 - 14:30 horas

Lugar: Salón 2 Cidade da Cultura, Santiago de Compostela

Destinatarios: Entidades de acción social, empresas TIC, representantes da administración e en xeral persoas interesadas do mundo social, solidario e TIC.

Obxectivo: Crear puntos de encontro e debate, onde se dean a coñecer solucións tecnolóxicas do ámbito social desenvolvidas por empresas TIC galegas, para difundilas entre as entidades de acción social de Galicia.

PROGRAMA

Xornada de traballo: Como licenzar e traballar con licenzas libres

Organizado polo CIXUG, o vindeiro mércores 21 de novembro, a partir das 17:00 horas, terá lugar no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia unha xornada de traballo sobre como licenzar e traballar con licenzas libres.

Se ben é certo que cada vez hai un maior coñecemento e uso do Software Libre entre a cidadanía e as empresas, tamén é certo que o coñecemento sobre as distintas licenzas libres e sobre o procedemento axeitado para empregalas nos proxectos propios é aínda moi deficiente.

Así existe moita confusión respecto das licenzas libres, dúbidas sobre por exemplo que licenza escoller?, estou condicionado polo software empregado para o meu proxecto?, cales son as implicacións da licenza escollida?, cales son os meus dereitos se publico cunha licenza libre?, como debo aplicar a licenza ao meu código?, é suficiente con poñer o meu código nunha forxa pública e dicir que é GPL? ...

A xornada comezará cunha introdución sobre licenzas de software e a súa base legal para, a seguir, coñecer un exemplo práctico de como se licenza unha obra e rematar coa resolución de diversos casos prácticos nos que se fará unha presentación de cada suposto, se analizarán posibles solución e se resolverán as preguntas que se planteen.

A asistencia é de balde e estará condicionada ao aforo do local.

Para contactar, consultar o programa completo ou obter máis información: http://osl.cixug.es/xornada-licenzas/