AGESTIC

Axudas para promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos

ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa de promoción do emprego autónomo de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos e proceder á súa convocatoria para o ano 2014. A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas xoves desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

Ler o documento completo

Agestic apostando por el futuro Participa e acelera o teu proxecto

Xornada en Santiago sobre Internacionalización de empresas TIC

Data:5 Xuño 2014 - 6 Xuño 2014

Hora: De 16:00h a 20:00h De 10:00h a 14:00h De 16:00h a 20:00h

Destinatarios: Directivos de empresas TIC

Descrición: Os directivos das empresas TIC poderán abordar os aspectos clave á hora de iniciar un proceso de internacionalización sexa cal sexa a fórmula: aperturas de filiais, colaboracións na distribución de produtos ou servizos, deslocalización de procesos produtivos, etc.

PROGRAMA XOVES DÍA 05

Elegidos los 12 mejores proyectos de startup4cities

startup4cities

El Jurado de startup4cities ha seleccionado ya los 12 mejores proyectos de la convocatoria, de entre un total de 89 presentados. Los emprendedores ganadores tendrán la oportunidad, el próximo 10 de junio, de defender su idea ante representantes municipales de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con el fin de lograr que estas ciudades se ofrezcan como laboratorios urbanos en los que poder validar las hipótesis y la viabilidad de los proyectos mejor valorados. Los proyectos seleccionados son:

Fuente: Fundetec Leer más

O CPEIG distingue a Bertha Guijarro como exemplo feminino no ámbito tecnolóxico

Bertha Guijarro

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) vén de fallar o Premio Ada Byron, que busca dar visibilidade á participación feminina en todos os niveis da tecnoloxía (como usuarias, como emprendedoras, como xeradoras de innovacións, investigadoras e líderes), e que recaerá en Bertha Guijarro Berdiñas, vice coordinadora-responsable científica do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicación (CITIC) da Universidade da Coruña...

Fonte: Código Cero Ler máis

Sindicar contido

Premios y Menciones

Entrega de premios fundetec 2012

El proyecto Destino Empleo ha ganado el Premio Fundetec 2012 al ‘Mejor Proyecto de Entidad Sin Ánimo de Lucro dirigido a Ciudadanos’

El proyecto Camino de los Satélites ha sido finalista en los Premios FICOD 2010 en la categoría "Mejor proyecto de inclusión digital"

La presente web corporativa de AGESTIC ha sido finalista en los Premios de Accesibilidad Web TAW 2009

El proyecto Ni más ni menos ha sido finalista en los Premios Fundetec 2008

Proyectos

Proyecto Ni Mas Ni Menos

El Camino de los Satélites

Proyecto: Responsabilidad Social Empresarial en el sector TIC

portal INNOVA-G

Revista Digital de Innovación

Catálogo de Empresas Innovadoras

Proyecto Impulso rural

Proyecto Brújula

Proyecto RedTicos