AGESTIC

IGAPE - Plan re-imaXina. Liñas para financiar investimentos de Pemes, emprendedores ou microempresas

Resolución do 22/07/09 (DOG Nº148 do 30/07/09) - Bases reguladoras

Resolución do 19/01/10 (DOG Nº15 do 25/01/10) - Modificación

Facilitar ás Pemes, aos emprendedores e ás microempresas  galegas o financiamento necesario para aposta en marcha dos seus proxectos de investimento, sexa para a creación de novas empresas ou para a mellora da competitividade de negocios ou sociedades xa existentes, é o obxectivo do Plan re-imaXina e das súas liñas: Peme competitiva,  Peme Xove e Microempresas, habilitadas mediante o convenio asinado polo Igape coas Sociedades de Garantía Recíproca de Galicia e as entidades financeiras colaboradoras.

IG136 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Microempresas
IG137 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Xove
IG138 - Convenio Igape-SGR-EEFF:  Liña Peme Competitiva

Presentación de solicitudes ata o 30 de xuño de 2010.

Toda la información en IGAPE