AGESTIC

Calendario dos primeiros talleres do Centro de Excelencia Galicia Exporta

Estos talleres teñen por obxecto informar dos beneficios que poden obter as empresas a través do Centro de Excelencia, así como analizar a situación actual dos sectores das empresas participantes no programa coa fin de identificar oportunidades de negocio no exterior.

• A Coruña de 10:00 a 14:00 horas o 15 de xullo. Planta baixa (Aula 2), Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

• Lugo de 16:00 a 20:00 horas o 15 de xullo. Planta segunda (Aula 1), Edificio Administrativo da Xunta de Galicia.

• Ourense de 10:00 a 14:00 horas o 16 de xullo. Sede l Edificio CEI do Parque Tecnológico de Galicia.

• Vigo de 16:00 a 20:00 horas o 16 de xullo. Planta primeira (Sala A), Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia

Os destinatarios de estas accións son as pemes galegas xa inscritas ou que deseen incorporarse ao Programa. A confirmación de asistencia para algún de estos talleres debe realizarse a través do correo electrónico galiciaexporta@eoi.es En caso que desee aclaración adicional pode chamar ao teléfono 622.689.975.

O Centro de Excelencia é un novo servizo gratuito do Igape dedicado ao asesoramento e tutorización para detección de oportunidades e elaboración dun plan de internacionalización individual ou conxunto. Promovido polo Igape e a Escola de Organización Industrial (EOI), o Centro está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e polo IGAPE.

Información adicional: http://www.eoi.es/fdi/galiciaexporta