AGESTIC

Axudas á reorientación e competitividade das pemes galegas

Obxecto: fomentar a reorientación e competitividade das pemes galegas a través dos seguintes procedementos:

IG108.- Estudos e análise para a toma de medidas específicas.
IG176.- Proxectos de titorización de innovación e competitividade nas pemes.
IG103.- Proxectos de investimento tecnolóxico das pemes entre 100.000 € e 500.000 € de investimento subvencionable.
IG174.- Proxectos de mellora dos equipamentos das pemes do sector servizos cun investimento subvencionable superior a 30.000 € e ata 200.000 €

Beneficiarios: as pemes galegas.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31/01/2011

Fonte: IGAPE

Máis información sobre cada procedemento