AGESTIC

Abre mercado en Francia: punto de encontro coa plataforma empresarial de Francia

Os vindeiros 26 a 28 de marzo estará en Santiago de Compostela a Directora da Plataforma da Rede Pexga en Francia, Mª Belén García Fernández.

Durante eses días, está previsto que se manteñan entrevistas individualizadas no Igape cos empresarios galegos que estean interesados en explorar este mercado ou en ampliar a súa presenza nel.

Ademais, se así o solicita tamén poderán recibir información sobre as axudas e outros servizos de apoio á internacionalización que presta o Igape, e sobre a Enterprise Europe Network: servizos e oportunidades.

A Directora desta plataforma empresarial posta en marcha grazas ao acordo de cooperación entre a Consellería de Economía e Industria, a través do IGAPE, e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), poderá facilitar información directa aos empresarios, así como recibir solicitudes de encargos concretos referidos a ese mercado.

Data: 26-28 de Marzo de 2012

Lugar: Edificio IGAPE, Complexo Administrativo de San Lázaro, Santiago de Compostela.

Máis información: 902 300 903

Inscrición