AGESTIC

Iglesias Informática e Telecomunicacións

Datos de contacto

C/ Tarragona
22 - Bajo
15100 - Carballo, A Coruña
Teléfono: 981 701 219
Web: www.iglesiasinformatica.com
Correo electrónico: info@iglesiasinformatica.com

Descripción

Venta y reparación de equipos informáticos.

Mantenimientos informáticos a empresas

Redes informáticas.