AGESTIC

CECAP Galicia

Datos de contacto

Avenida de Lugo
Nº 2, A Baixo
15702 - Santiago de Compostela, A Coruña
Teléfono: 981 55 35 84
Web: www.cecapgalicia.org
Correo electrónico: info@cecapgalicia.org

Descripción

CECAP GALICIA, Federación Galega de Empresas de Formación, é unha organización profesional de empresarios privados do ensino, para a representación, xestión, defensa e fomento dos intereses profesionais xenerais e comúns dos seus membros sen discriminación ningunha. A súa data de constitución remóntase a 1987.

CECAP GALICIA, ten como finalidade a prestación de servizos sociais, de asesoramento, formación (ocupacional, profesional, continua, etc.) actividades ocupacionais, fomento do emprego, mellora do benestar, loita contra as desigualdades e apoio a integración/inserción profesional, social, educativa, cultural, política e de calquera outra índole semellante destinada ós cidadáns e en especial ós colectivos máis desfavorecidos e de maior dificultade de integración social tales como: mulleres, xuventude...