AGESTIC

Axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantación de plans de igualdade

Obxecto: convocatoria de axudas destinadas a pequenas e medianas empresas e entidades de entre 30 e 250 traballadoras e traballadores que elaboren e implanten plans de igualdade para o fomento da igualdade efectiva de mulleres e homes

Beneficiarios: as empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bens, asociacións e fundacións de entre 30 e 250 traballadoras e traballadores que, no ámbito das relacións laborais, adopten un plan de igualdade tendente a alcanzar na súa organización a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 20/06/2011

Máis información - pdf-

Fonte: UPD Coordina Local